Om boken "Bryt mønstre"

Se jeg forteller litt om mine metoder for å bryte mønstre.