Oppnå respekt!

Vi lager vaner uten at vi tenker over om de er gode eller dårlige, de bare oppstår.

06.01.202113:36 Siri Spillum

Er du bevisst din egen væremåte; når ting ikke fungerer, når andre rynker på nesen, eller trekker seg unna deg?  

Bli bevisst egen væremåte og den påvirkningskraften du har på dine kolleger.

Lederverktøy
Jeg samtaler med deg - eller teamet, med fokus på hvordan få til 2-veis respekt mellom leder og team.

For dere som ønsker foredrag eller workshop;
Jeg tydeliggjør disse utfordringene ved å karikere ulike personlighetstyper i oss. Alt fra den utydelige «tåkefyrsten», når det sies en ting men menes noe annet, eller «veteranen» som mener alt var bedre før, til «kontrollfriken» som demper initiativ og arbeidsglede.
    
Få praktiske tips - oppnå respekt
 
Med å bevisstgjøre den enkeltes ansvar over egen atferd vil dere få et bedre arbeidsmiljø.
Gi rom for gjennomføringskraft og god kultur, det synes også på bunnlinjen!

Jeg spesialdesigner foredrag, og fasiliterer kurs og workshops, enten det er til små eller store forsamlinger.  

For dere som trenger et dypdykk i et team eller i hele bedriften, så bidrar jeg gjerne med en enkel kartlegging, for å tydeliggjøre hvor det bør settes inn ekstra ressurser.

Bestill et bevisstgjørende foredrag eller en workshop om ansvarliggjøring av egen atferd!

SAMTALE - FOREDRAG - WORKSHOP

Tidsaktuelt tema om ansvar og dynamikk.


siri@sirispillum.no
Mobil 932 80 527 

, click to open in lightbox