Oppgjørets time – når nok er nok!

Bryt energitappende tankemønstre - du har alt å vinne!

Gratis morgenmøte!

Gratis morgenmøte!
Førstemann til mølla – kun 6 plasser! 

Oppgjørets time – når nok er nok!

Bryt energitappende tankemønstre - du har alt å vinne!
Er de i veien for noe du ønsker å oppnå, eller til å finne godfølelsen? 
Alle har dem, men de forsvinner sjelden av seg selv! Det de har til felles er at de er repeterende. 

Mønstrene er mange, og opptrer på alle arenaer i livet.
    
På dette morgenmøtet skal vi ha ekstra oppmerksomhet på mønstret utydelighet. Det er mange måter å være utydelig på. Mumle. Prate lavt. Prate for høyt. For fort. Gå rundt grøten. Være ullen. Unnlate å svare. Hinte. Snakke andre etter munnen. Si A, men ikke B.
Si opp tåkefyrsten, da er sjansen større for å nå fram!

Du skal få et knippe velprøvd verktøy med bruksanvisning -verktøy som gjør det lettere å håndtere slike frekke livstyver! 

11. okt: kl 0745-0845
18. okt: kl 0745-0845

Påmelding til: siri@sirispillum.no

Forfatter av boken: Bryt mønstre 
Coach og fasilitator